ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ I και II)

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ I και II) σε σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
Πλήρης προετοιμασία για τις εξετάσεις αποκλειστικά στην ύλη που διδάσκεται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 20ευρώ/ώρα

Ονοματεπώνυμο: 

ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ I και II)

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;