Ιωάννα Μ.

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικών σε μαθητές και ενήλικες από καθηγήτρια - πτυχιούχο του Goethe Institut, με διδακτική εμπειρία, μεταδοτικότητα, έμφαση στην κατανόηση κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, στην παραγωγή γραπτού λόγου και στην ανάπτυξη προφορικού λόγου. Παρέχεται επιπλέον βοηθητικό υλικό.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Μεταδοτικότητα σε συνδυασμό με σύγχρονες και ευχάριστες μεθόδους διδασκαλίας.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Ιωάννα Μ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;