Ιωάννα Μουτσοπούλου

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 20 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φοιτήτρια του μαθηματικού του καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών κάτοχος πτυχίoυ αγγλικών και πτυχίου ecdl παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού (και μελέτη), γυμνασίου και λυκείου/επαλ σε αργυρούπολη και ελληνικό. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι: • Όλα τα μαθήματα του δημοτικού • Μαθηματικά Γυμνασίου • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Τιμή 8 ευρώ/ ώρα.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Φοιτήτρια του μαθηματικού του καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών κάτοχος πτυχίoυ αγγλικών και πτυχίου ecdl παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού (και μελέτη), γυμνασίου και λυκείου/επαλ. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι: • Όλα τα μαθήματα του δημοτικού • Μαθηματικά Γυμνασίου • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Τιμή 8 ευρώ/ ώρα.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων

Ονοματεπώνυμο: 

Ιωάννα Μουτσοπούλου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;