Ιωάννης Κ.

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παρέχονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου από καθηγητή Φιλόλογο με εμπειρία φροντιστηρίου στην πόλη της Πάτρας σε τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
Δίνονται προσεγμένα πακέτα σημειώσεων και σχεδιαγραμμάτων ικανά και επαρκή για βέβαιη επιτυχία του μαθητή ενώ ακολουθείται πιστά το Αναλυτικό Πρόγραμμα του εκάστοτε μαθήματος
Ειδίκευση στα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά όλων των τάξεων (και κατεύθυνσης για Β΄και Γ΄ Λυκείου) και Νεοελλήνική Γλώσσα (Έκθεση).
Η ενημέρωση των γονέων είναι συνεχής με στόχο την πρόοδο του μαθητή.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Λόγω τόσο της φροντιστηριακής εμπειρίας όσο και της συνέπειας μου κατά την παροχή ιδιαιτέρων μαθημάτων σεβόμενος αφενός τον κόπο και το άγχος των γονέων αφετέρου τις δυνατότητες του μαθητή. Στόχος είναι η πρόοδος και η επιτυχία μέσα από σωστή παιδαγωγική μέθοδο και εγγυημένα κατάλληλη προετοιμασία.
Παρέχονται συστατικές επιστολές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Ιωάννης Κ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;