Ιωάννης Τσάφος

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος Χημικός του ΕΚΠΑ,με μεγάλη ευχέρεια και μεταδοτικότητα.Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας όλων των τάξεων του ενιαίου λυκείου,καθώς και μαθήματα χημείας και φυσικής και Βιολογίας των τάξεων του γυμνασίου.
10 ευρώ-Γυμνάσιο,12-15 ευρώ-Λύκειο

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Αναλυτική επεξήγηση και προσέγγιση στις αδυναμίες του κάθε μαθητή.Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος και άδεια διδασκαλίας.Εμπειρία στη μέθοδο εξήγησης εννοιών στον μαθητή,με χρήση μεθοδολογίας,προσωπικών και φροντιστηριακών σημειώσεων.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

Ιωάννης Τσάφος
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιωάννης Τσάφος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;