Ιταλικά και Ισπανικά μαθήματα

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ιταλικά και Ισπανικά μαθήματα παραδίδονται από καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα, σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Siena και κάτοχο πτυχίου ισπανικών superior στα ισπανικά.Ευχάριστο μάθημα.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Ιταλικά και Ισπανικά μαθήματα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;