Καλλιόπη Ιωαννίδου

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Κάτοχος Proficiency Cambridge / Proficiency Michigan , παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων και σε ενήλικες.
Παρέχεται ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEFL-IELTS-TOEIC και για το ειδικό μάθημα των αγγλικών στις πανελλαδικές.
Προσφέρονται βοηθητικές σημειώσεις και επιπλέον υλικό εκτός βιβλίων για την εμπέδωση λεξιλογίου και γραμματικής.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Η μέθοδος και η οργάνωση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για την επιτυχία σε κάθε μορφή εξέτασης.Ειδικότερα δίνεται έμφαση
α)στον γραπτό λόγο σε διαφορετικά είδη θεμάτων με συγκεκριμένο χρόνο (εξοικείωση του υποψηφίου με τον χρόνο καταγραφής μιας έκθεσης ειδικά σε επίπεδα Lower - Proficiency)
β)στον προφορικό λόγο με παροχή οπτικοακουστικού υλικού για την καλύτερη εξάσκηση και επαφή με τη γλώσσα
γ)επανάληψη γραμματικών φαινομένων που αποτελεί τη βάση για την έκφραση σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 7ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Καλλιόπη Ιωαννίδου
Ιδιαίτερα Μαθήματα Καλλιόπη Ιωαννίδου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;