ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφια διδάκτορας, εργάζομαι ως εκπαιδευτικός σε μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, παραδίδω μαθήματα ΧΗΜΕΙΑΣ σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Σωστή προετοιμασία για εξετάσεις, υλικό έντυπο αλλά και διαδραστικό, εργασίες και ασκήσεις παλαιότερων χρόνων. Επιπλέον, αναλαμβάνω την υποστήριξη φοιτητικών μαθημάτων, εκπόνηση και διόρθωση διπλωματικών, πτυχιακών.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;