ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Μαθηματικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών κατ’ οίκων σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ.Δίνεται μεγάλη έμφαση στην κατανόηση της θεωρίας με παραδείγματα απλοϊκά για τους μαθητές. Αναλαμβάνει προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και group μαθητών (2-3). Τιμή συζητήσιμη. Περιοχές: Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Αμπελόκηποι, κ.α. Κωνσταντίνος.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Είμαι πολύ τυπικός στη διαδικασία διδασκαλίας της επιστήμης μου και δίνω μεγάλη έμφαση στην κατανόηση της θεωρίας με παραδείγματα και στα μαθηματικά αλλά και με απλά παραδείγματα της καθημερινής ζωής έτσι, ώστε ο μαθητής να κατανοήσει και να κάνει κτήμα του τις δύσκολες έννοιες των μαθηματικών. Επιπλέον, σκοπός μου είναι να αγαπήσει ο μαθητής τα μαθηματικά ώστε να αποδώσει τα μέγιστα στα μαθητικά και αργότερα στα πανεπιστημιακά του χρόνια.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;