Καθηγητής μαθηματικός

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγητής μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην στατιστική και στην επιχειρησιακή ερευνά, έχοντας πείρα και μεταδοτικότητα σε μαθητές όλων των βαθμίδων αλλά και σε φοιτητές ΤΕΙ, παραδίδει μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές στην Κοζάνη. Αναλαμβάνονται εργασίες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων στο spss.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Καθηγητής μαθηματικός

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;