Κωνσταντίνα Γκολφομήτσου

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Τελειόφοιτη φοιτήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), στην Φιλοσοφική Σχολή , παραδίδει μαθήματα γαλλικών σε μαθητές δημοτικού, γυμνασιού και παρέχει βοήθεια στο σχολικό μάθημα των γαλλικών.
Προσιτές τιμές !

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Κωνσταντίνα Γκολφομήτσου
Ιδιαίτερα Μαθήματα Κωνσταντίνα Γκολφομήτσου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;