Κρασάκης Παύλος

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης Γεωγραφικών συστημάτων και Πληροφοριών GIS στα λογισμικά Arc Gis 9.x, 10 και Mapinfo από πτυχιούχο Γεωλόγο και ΠΕριβαλλοντολόγο του ΕΚΠΑ.

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Ονοματεπώνυμο: 

Κρασάκης Παύλος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;