Μαίου Ευαγγελία

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Γερμανόφωνη καθηγήτρια, πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών, έχοντας εμπειρία και ειδική εκπαίδευση στην εκμάθηση της γλώσσας και στα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.Αναλαμβάνω όλα τα επίπεδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γερμανική προφορά.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Μητρική γλώσσα Γερμανική, παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων του τρόπου διδασκαλίας , μεγάλη εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100%.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και Πρακτική άσκηση σε δημόσιο σχολείο μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Μαίου Ευαγγελία
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαίου Ευαγγελία

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;