Μαρία Φρ.

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαθήματα που παραδίδω: 

Απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Ειδική αγωγή στην Αγγλία. Υπάρχει 3ετή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Δυνατότητα επίβλεψης Παν/κων εργασιών. Λύκειο-Πανεπιστήμιο 10Ε/ώρα,Γυμνάσιο 8Ε/ώρα,Δημοτικό 5Ε/ώρα.Δυνατότητα παράδοσης μαθημάτων και μέσω skype.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Μαρία Φρ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;