Μαρία Μαρκάκη

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Μουσικολόγος/μουσικοπαιδαγωγός, Πιανίστα και Μονωδός με διδακτική εμπειρία παιδιών προσχολικής ηλικίας,παιδιών, εφήβων,ενηλίκων,ΑΜΕΑ και ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον και σε ειδικό χώρο για εκτέλεση και ηχογράφηση μουσικής. Προσφέρονται μαθήματα: Φωνητικής, Πιάνου, Αρμονίου, Φλογέρας, Μουσικής Θεωρίας, Solfege, Dictee, Μουσικοκινητικής αγωγής, Μουσικής Προπαιδείας, Βυζαντινής Μουσικής, Μουσικής εκπαίδευσης παιδαγωγών, Προετοιμασίας για μουσικά ΑΕΙ.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

-Ιδιαίτερα μαθήματα Πιάνου, Αρμονίου,Θεωρητικών Μουσικής, Solfege, Dictee, Φλογέρας, Φωνητικής
-Μουσικοκινητική αγωγή και δημιουργική απασχόληση σε παιδικούς χώρους, παιδικούς σταθμούς και κατασκηνώσεις
-Διδασκαλία μουσικής αγωγής, φλογέρας και μουσικοκινητικής αγωγής σε ΔΙΕΚ
και σχολές μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
-Μουσικοκινητική αγωγή, διδασκαλία φλογέρας, θεωρητικών, μουσικής προπαιδείας και πιάνου σε ωδεία

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Μαρία Μαρκάκη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαρία Μαρκάκη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;