ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΤΑΚΗ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος καθηγήτρια αγγλικών με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει μαθήματα υπεύθυνα και με άνεση στην επικοινωνία σε παιδιά και ενήλικες για όλα τα επίπεδα. Τιμές: 7-13 ευρώ (ανάλογα με το επίπεδο)
Περιοχές δυτικών προαστίων,Αθήνα.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Η συνεχής επαφή με παιδία και γονείς στο χώρο εργασίας μου, με βοήθησε να αποκτήσω οργανωτικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη, εφόδια τα οποία θα εμπλουτίσω ακόμη περισσότερο μέσα από την ομαδικότητα και συνεργασία.
Δουλεύω σκληρά για να πετυχαίνω στόχους, είμαι συνεργάσιμη, ικανή στο να
προσαρμόζομαι γρήγορα σε αλλαγές και πλήρως υπεύθυνη.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

10% Έκπτωση

Ονοματεπώνυμο: 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΤΑΚΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;