Μαρίνα Κ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος
Απόφοιτος της ελληνικής φιλολογίας τομέας γλωσσολογίας του Ε.Κ.Π.Α
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού - γυμνασίου- λυκείου.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Αναλαμβάνονται παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και με προβλήματα ακοής (κωφοί - βαρήκοοι) - γνώση ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Εξατομικευμένη αντιμετώπιση ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή.

Προετοιμασία σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα αξιολόγησης

Προσιτές τιμές.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Πενταετής εμπειρία σε παιδιά όλων των ηλικιών.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Μαρίνα Κ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;