Μαθήματα Χρηματοοικονομικών

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Μαθήματα Χρηματοοικονομικών:

• ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) ΔΕΟ31, ΔΕΟ41, και ΤΡΑ61
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance), • Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Theory and Investments),
• Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (Financial Institutions Management),
• Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Financial Derivatives),
• Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management),
• και άλλα μαθήματα Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού επιπέδου, παραδίδονται από υποψήφιο Διδάκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεγάλη Επαγγελματική και Εκπαιδευτική εμπειρία.

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Μαθήματα Χρηματοοικονομικών

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;