Μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

Ηλικία: 

έως 20 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Τριτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Μαθηματικών παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου και Ά Λυκείου.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;