Μαθήματα πιάνου και θεωρητικών

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διπλωματούχος πιάνου και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών (Φούγκας, Αντίστιξης, Αρμονίας), με διδακτική εμπειρία σε ωδεία ως καθηγητής πιάνου, θεωρητικών και ως συνοδός άλλων οργάνων και τραγουδιστών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα και αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών στα Ειδικά Μαθήματα (Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων - Dictee) για την εισαγωγή τους στα Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. Τιμές προσιτές. : .

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Μαθήματα πιάνου και θεωρητικών
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθήματα πιάνου και θεωρητικών

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;