Ματίνα Χ.

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παρέχεται βοήθεια στα μαθήματα Γλώσσας (1.2,3,4) και Διδακτικής του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από απόφοιτο καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας Α.Π.Θ, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον τομέα της Διδακτικής, πολύχρονη παραμονή στη Γερμανία, κάτοχο όλων των πτυχίων του Goethe-Institut και μεγάλη φροντιστηριακή πείρα. Καλύτερες τιμές σε γκρουπ.

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

Ματίνα Χ.
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ματίνα Χ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;