ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρακολούθηση μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Ιταλικής Γλώσσας των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης).
Πολυετής Πείρα διδασκαλίας σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.
Ομαδικά - Ιδιαίτερα Μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους σπουδαστές.
Προετοιμασία για τα διπλώματα:
-Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
-CELI (Universita per Stranieri di Perugia)
-Diploma della Lingua Italiana
Υπηρεσίες μετάφρασης πτυχιακών εργασιών, δημοσίων εγγράφων και προσωπικής αλληλογραφίας.
Υπηρεσίες διερμηνείας.
Παράδοση μαθημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;