ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Απόφοιτος μαθηματικος παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής σε μαθητές Γυμνασίου και ΕΠΑΛ.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

20% Έκπτωση

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;