Μιχάλης Μωχάμετ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα προγραμματισμού C/C++ και λειτουργικού συστήματος Linux, από έμπειρο μηχανικό του χώρου με πολλά χρόνια προϋπηρεσία στην αγορά εργασίας. Δίδονται αναλυτικές σημειώσεις, ενώ τα μαθήματα βασίζονται στα καλύτερα βιβλία της αγοράς. Αναλαμβάνω την καθοδήγηση και την υποστήριξη για την εκπόνηση εργασιών, με γνώμονα την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου από τον/την σπουδαστή/στρια.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Ο προγραμματισμός όπως διδάσκεται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, έχει σαν σκοπό την κατανόηση από τον σπουδαστή της γενικότερης αλγοριθμικής σκέψης για τον έλεγχο ενός υπολογιστικού συστήματος. Κάποιος ο οποίος θα παρακολουθήσει τα μαθήματα που παραδίδω, θα μπορέσει εκτός από την ανάλυση της δεδομένης γνώσης, να κατανοήσει τις απαιτήσεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Στον προγραμματισμό δεν αρκεί πάντα για ένα πρόγραμμα να διεκπεραιώνει μια διαδικασία, αλλά πρέπει να μπορεί να την ολοκληρώνει στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με το μικρότερο δυνατό κόστος υπολογιστικής ισχύς.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

- Senior S/W system engineer σε πολυεθνική εταιρία λογισμικού. (Προυπηρεσία 10 χρόνια)
- Παράδοση ιδιάιτερων μαθημάτων σε γλώσσα C/C++ ( Προυπηρεσία 3 χρόνια)

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Μιχάλης Μωχάμετ
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μιχάλης Μωχάμετ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;