ΜΟΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Είμαι: 

Διδακτορικό

Ηλικία: 

έως 40 ετών

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΟΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΑ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Π.Γ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.
Επισυναπτόμενα

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 17ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο: 

ΜΟΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;