Νicole Wunderlich

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδω μαθήματα Γερμανικών (native speaker) με πτυχίο Goethe Institut.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο: 

Νicole Wunderlich
Ιδιαίτερα Μαθήματα Νicole Wunderlich

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;