Νίκη Παπαδοπούλου

Είμαι: 

Κάτοχος Διδακτορικού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Διδάκτωρ ΑΠΘ με ειδίκευση στη στατιστική κοινωνικών επιστήμων και επιστημών υγείας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα στατιστικής σε φοιτητές όλων των επιπέδων. Αναλαμβάνει τις στατιστικές αναλύσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών καθώς και διδακτορικών διατριβών. Επίσης, αναλαμβάνει την εκμάθηση της χρήσης στατιστικών πακέτων όπως SPSS (εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, οι στατιστικές αναλύσεις).

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Λόγω εμπειρίας, εξειδίκευσης, μεθόδου διδασκαλίας προσαρμοσμένης στο αντικείμενο.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο: 

Νίκη Παπαδοπούλου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;