Νικολέτα Κούτη

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

παραδίδω φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου καθώς και σε μαθητές δημοτικού.Επίσης
παραδίδω μαθήματα σε ξενόγλωσσους μαθητές που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. και με skype.10

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Ονοματεπώνυμο: 

Νικολέτα Κούτη
Ιδιαίτερα Μαθήματα Νικολέτα Κούτη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;