Νίκος Μπρουζάκης

Είμαι: 

Κάτοχος Διδακτορικού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ιδιαίτερα πανεπιστημιακά μαθήματα παραδίδονται από κάτοχο διδακτορικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταδιδάκτορα στη θεωρητική φυσική, σε φοιτητές Πανεπιστημίου ( ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΑΠ ) και Πολυτεχνείου ( ΕΜΠ ).
Μεταξύ άλλων διδάσκονται:

Για το τμήμα Φυσικής: Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Φυσική ΙΙΙ, Φυσική IV, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ, Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης, Ηλεκτρομαγνητισμός Ι, Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ, Στατιστική Φυσική Ι, Στατιστική Φυσική ΙΙ, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Μαθηματική Φυσική, Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι, Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ, Δυναμική των Ρευστών.

Παραδίδονται μαθήματα και για τις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Φυσικής.

Για το τμήμα Χημείας: Φυσικοχημεία .

Για το Πολυτεχνείο ( ΕΜΠ ): Εισαγωγικά Μαθήματα Φυσικής (ΦΥΣΙΚΗ Ι,ΙΙ κτλ), Μεταφορά Θερμότητας, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική, Δυναμική Στερεού Σώματος, Ηλετρομαγνητικά Πεδία, Στατική και Δυναμική Παραμορφώσιμου Σώματος.

Για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( ΕΑΠ ): ΦΥΕ 10, ΦΥΕ 14, ΦΥΕ 20, ΦΥΕ 22, ΦΥΕ 24, ΦΥΕ 34, ΦΥΕ 40, ΠΣΦ 50, ΠΣΦ 51, ΠΣΦ 60, ΠΣΦ 61, ΠΣΦ 62. Καθοδήγηση στην εκπόνηση εργασιών.

Για International Baccalaureate ( ib ) στα πεδία της φυσικής ( Physics SL & HL) και των μαθηματικώv ( Maths SL & HL )

Για GRE Physics - Φυσικής

Μεταπτυχιακά μαθήματα.
Δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων (μέσω ειδικής πλατφόρμας ή skype). Πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο. 20€/ώρα

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 20ευρώ/ώρα

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Νίκος Μπρουζάκης
Ιδιαίτερα Μαθήματα Νίκος Μπρουζάκης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;