ΟΛΓΑ ΔΕΛΗ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια Γαλλικών με άδεια διδασκαλίας και πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας στην Γαλλία , Κάτοχος ''SORBONNE 2'' Πτυχιούχος Ψυχολογίας LICENCE Πανεπιστημίου Γαλλίας ''Université de Rouen'' με εμπειρία στην διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτερα ταχύρυθμα μαθήματα για όλα τα διπλώματα με μεθοδικότητα. Προφορική και γραπτή παράδοση μαθημάτων αποκλειστικά στην γαλλική γλώσσα με μεταδοτικότητα. Αξιολόγηση μαθητών χρησιμοποιώντας όλα τα περασμένα διαγωνίσματα από το I.F.A ( Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ). Δωρεάν η χορήγηση φωτοτυπιών. Εγγυημένη επιτυχία κ' τέλεια προετοιμασία σε σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων

Ονοματεπώνυμο: 

ΟΛΓΑ ΔΕΛΗ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΟΛΓΑ ΔΕΛΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;