παιδιά για προετοιμασία σε Φιλολογικά Μαθήματα

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διδακτική Μεθοδολογία αναλαμβάνει παιδιά για προετοιμασία σε Φιλολογικά Μαθήματα (Λογοτεχνία, Έκθεση ιδεών).

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

παιδιά για προετοιμασία σε Φιλολογικά Μαθήματα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;