ΠΑΛΑΖΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια Γερμανικών με πολυετή εμπειρία και πιστοποιημένη επιτυχία 100% σε πτυχία/εξετάσεις, αναλαμβάνει φοιτητές & επαγγελματίες για εντατικά μαθήματα απόκτησης πτυχίου καθώς και για προετοιμασία είτε για επαρκή εκμάθηση της γλώσσας είτε για εξάσκηση του προφορικού λόγου, με σκοπό την εύρεση εργασίας ή παρακολούθηση σπουδών στη Γερμανία.

Τιμές προσιτές.

Δυνατότητα σχηματισμού γκρουπ 2-3 ατόμων .

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο: 

ΠΑΛΑΖΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;