Παναγιώτα Γιαννού

Ηλικία: 

έως 20 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Διδάσκω Γαλλικά,Αγγλικά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης σε μαθητές μικρότερους και μεγαλύτερους που αποσκοπούν στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας είτε για επικοινωνιακούς σκοπούς είτε στοχεύουν στην απόκτηση πτυχίου.Παρέχονται σημειώσεις και βοηθητικό υλικό.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 4ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Παναγιώτα Γιαννού
Ιδιαίτερα Μαθήματα Παναγιώτα Γιαννού

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;