Πανίδου Εύα

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικής γλώσσας και πολιτισμού από καθηγήτρια με εμπειρία στα πτυχία καθώς και στην προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Για την μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση με τη γλώσσα το μάθημα εμπλουτίζουν βιβλία και ταινίες.
Τιμή 8 ευρώ/ώρα για μαθήματα μέσω Skype, 9 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο κατ'οίκον. Ε Θεσσαλονίκη.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Εμπειρία 10 χρόνων σε ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και φροντιστηριακή.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 8ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

Πανίδου Εύα

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;