Πάντος Γεώργιος

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

 
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου (15 Ε) και λυκείου (20 Ε) στα μαθηματικά, στη φυσική και στη χημεία.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Ονοματεπώνυμο: 

Πάντος Γεώργιος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;