Παπαδημητρίου Αγγελική

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος, απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εμπειρία στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου με στόχο την κάλυψη κενών και την ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της σχολικής ύλης.Συζητήσιμες τιμές.

Διδακτικά αντικείμενα: Έκθεση, αρχαία ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση, λογοτεχνία.

Περιοχές: Αθήνα-κέντρο και βόρεια προάστια.

Ειδικές τιμές σε group.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Άριστη γνώση των σχολικών αντικειμένων και των μεθόδων διδασκαλίας.

Παρέχω προσωπικές σημειώσεις και οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό,διαρκώς ανατροφοδοτούμενο, για τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου.

Τα μαθήματα διαμορφώνονται πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του μαθητή, σε συνεννόηση και με τον γονέα.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

- διδάσκω σε παιδιά από το 2010
-συνεχής επιμόρφωση στους τομείς της εκπαίδευσης και της γλωσσικής ανάλυσης
-εμπειρία με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης και σωστής καθοδήγησής τους

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Παπαδημητρίου Αγγελική

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;