Παραγιάννη Κυριακή

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος, απόφοιτος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει μαθήματα Αρχαίων ελληνικών και λατινικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Ονοματεπώνυμο: 

Παραγιάννη Κυριακή

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;