Παρασκευή Ευγενίου

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με εμεπιρία στη μελέτη παιδιών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Ακόμη, αναλαμβάνει μαθητές Δημοτικού για καθημερινή προετοιμασία, επαναλήψεις ή κάλυψη κενών. Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.Επίσης αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών με τη δημιουργική απασχόληση τους. Οι τιμές είναι προσιτές και συζητήσιμες. Βόρεια προάστια.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ σε δημόσιο σχολείο. Πέρα από τα ιδιαίτερα, διδάσκω τα τελευταία πέντε χρόνια σε πρόγραμμα ελληνομάθειας του Πανεπιστημίου της Αυστραλίας Charles Darwin και πρόσφατα βρέθηκα στην Αυστραλία όπου εργάστηκα και στο Ελληνικό Ορθόδοξο σχολείο. Εθελοντική εργασία σε πρόγραμμα γραμματισμού Ρομά.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Παρασκευή Ευγενίου
Ιδιαίτερα Μαθήματα Παρασκευή Ευγενίου

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;