Παύλος Κρασάκης

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος , με εξειδίκευση στα ΓΠΣ και στην ανάπτυξη εφαρμογών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών-GIS στο λογισμικό ArcGIS, και μέσω Skype.

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group
  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Παύλος Κρασάκης
Ιδιαίτερα Μαθήματα Παύλος Κρασάκης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;