Πέτρος Αμοιρίδης

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγητής – Φυσικός, απόφοιτος του Α.Π.Θ, με μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτική εμπειρία και μεταδοτικότητα παραδίδει μαθήματα Φυσικής & Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου με χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, μεθοδολογίες επίλυσης ασκήσεων).

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Η διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηματικών είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και διασκεδαστική. Στόχος μου είναι ο/η κάθε μαθητής/τρια να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις, μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσομοιώσεων σε υπολογιστή, που βοηθούν τον/την μαθητή/τρια να κατανοήσει ευκολότερα την διδακτέα ύλη, αλλά και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του/της για περαιτέρω μελέτη.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Πέτρος Αμοιρίδης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;