ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΟΥΤΣΗΣ

Ηλικία: 

άνω των 50 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ηράκλειο Κρήτης. Mαθήματα τουρκικής γλώσσας.

Τα μαθήματα γίνονται, μία φορά την εβδομάδα, για δύο ώρες, σε μικρές ομάδες ενηλίκων ή παιδιών 5 έως 6 ατόμων. Ακολουθείται η ύλη του προγράμματος «Εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας για ξένους» του Κέντρου Γλωσσικών Ερευνών & Εφαρμογών «TÖMER» του «Πανεπιστημίου Άγκυρας» καθώς και η ύλη του προγράμματος «İSTANBUL» του «Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης».

Υπάρχει η δυνατότητα και ιδιαίτερων μαθημάτων. Προετοιμασία μαθητών όλων των επιπέδων για πτυχία των TÖMER, Dilmer, καθώς και για το ΚΠΓ.

Η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας αποτελείται από τα ακόλουθα επίπεδα και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις και διπλώματα «TÖMER και ISTANBUL» είναι εναρμονισμένα με τα επίπεδα του ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου γλωσσών και αποκτώνται μετά από εξετάσεις:

---ΕΠΙΠΕΔΟ - ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
---TEMEL 2 (ΒΑΣΙΚΟ 2) KATILIM BELGESİ - (TEMEL 2) (Α1) (Πιστοποιητικό συμμετοχής)
---TEMEL 4 (ΒΑΣΙΚΟ 4) SERTİFİKA - (TEMEL 4) (Α2)
---ORTA (ΜΕΣΑΙΟ) SERTİFİKA - (ORTA 4) (Β1)
---YÜKSEK 2 (ΑΝΩΤΕΡΟ 2) SERTİFİKA - (YÜKSEK 2) (Β2)
---YÜKSEK 4 (ΑΝΩΤΕΡΟ 4) DİPLOMA - (YÜKSEK 4) (C1)

Πέτρος Χανούτσης

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group

Ονοματεπώνυμο: 

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΟΥΤΣΗΣ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΟΥΤΣΗΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;