Πτυχιούχος πληροφορικός

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Πτυχιούχος πληροφορικός με πραγματική εμπειρία παραδίδει μαθήματα γλωσσών προγραμματισμού(C, C++, Java, Php,mysql,javascript,jquery (x)Html(4,5), CSS(2,3), XML, JOOMLA!,Wordpress (Theming,plugins) PROLOG ,LISP,JSP σε περιβάλλοντα Visual Studio,Netbeans) όπως και μαθήματα Πληροφορικής και ECDL σε λογικές τιμές .

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Πτυχιούχος πληροφορικός

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;