ΡΩΣΙΚΑ ΒΟΛΟΣ

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται μαθήματα ρωσικών στην περιοχή του Βόλου από ρωσόφωνους καθηγητές ανώτατης πιστοποίησης πανεπιστημίου της Μόσχας, με πολυετή εμπειρία και δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή συνέδρια. Αναλαμβάνεται ειδική προετοιμασία ανάλογη των απαιτήσεων του κάθε σπουδαστή καθώς και οποιαδήποτε από τις εξετάσεις αναγνωρισμένες από το Α.Σ.Ε.Π. Όλοι οι σπουδαστές ενημερώνονται για τις εξετάσεις και επιλέγουν προσωπικά. Ακολουθείται ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για τις μικρές ηλικίες. Το πρώτο μάθημα-γνωριμίας παρέχεται δωρεάν.
,

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Ξενόγλωσσους Μαθητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Ο σπουδαστής ενημερώνεται καθ'όλη τη διάρκεια της φοίτησης / παρακολούθησης των μαθημάτων για τις καινοτομίες και νέες τάσεις /απαιτήσεις στο χώρο της εκμάθησης της συγκεκριμένης γλώσσας. Καλύπτονται άμεσα οι όποιες τυχόν αδυναμίες προκύπτουν, του κάθε σπουδαστή, ξεχωριστά. Η μέθοδος διδασκαλίας ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού πλαισίου σπουδών.

Επαγγελαμτική Εμπειρία: 

Πολυετή διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία στο χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας, τόσο σε τμήματα φροντιστηρίου , όσο και σε κατ' οίκον διδασκαλία (ιδιαίτερα μαθήματα).

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Φροντιστηριακές σημειώσεις
  • Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
  • Διδασκαλία σε group

Ονοματεπώνυμο: 

ΡΩΣΙΚΑ ΒΟΛΟΣ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΡΩΣΙΚΑ ΒΟΛΟΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;