Ρουμπίνη Ιωαννίδη

Είμαι: 

Φοιτητής

Μαθήματα που παραδίδω: 

Καθηγήτρια αγγλικών στο νομό Αττικής με γνώσεις διδακτικών μεθόδων και μεταδοτικότητα. Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε επίπεδα A’junior έως D’senior. Επιπλέον βοήθεια με αγγλικά βιβλία και ταινίες καθώς και με εβδομαδιαίο πρόγραμμα μελέτης βάση κάθε μαθητή για αποδοτικότερο διάβασμα και γερές βάσεις για καλύτερα αποτελέσματα. Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα ειδικότερα για παιδιά μικρότερων ηλικιών. Προσφέρεται και βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου (εάν ζητηθεί) χωρίς καμία επιβάρυνση. Κόστος μαθημάτων: 10 ευρώ την ώρα και 12 ευρώ την ώρα για μαθήματα δύο παιδιών ίδιου επιπέδου. Για πιο συγκεκριμένες περιοχές καθώς και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παρακάτω αριθμό: .

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Σεμινάρια διδασκαλίας,υπευθυνότητα και προετοιμασία,συνεχής ενημέρωση νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Προσφορά: 

Το πρώτο μάθημα Δωρεάν!

Ονοματεπώνυμο: 

Ρουμπίνη Ιωαννίδη

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;