Σ.Δ.

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Ταχύρρυθμα-υπερεντατικά ή σε φυσιολογικούς ρυθμούς μαθήματα Αγγλικών για άμεση απόκτηση πτυχίων (Cambridge, Michigan, IELTS, TOEIC, ΚΠΓ, City and Guilds, Edexcel, ESB, MSU κ.λπ) παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια MSc, συνεργάτιδα μεταπτυχιακών φοιτητών αγγλόφωνων πανεπιστημίων και αρθρογράφο στον αγγλόφωνο τύπο. Παραδίδονται συστάσεις από πολλούς επιτυχόντες μαθητές, τηλεκπαίδευση, δωρεάν ή με ελάχιστη χρέωση διδακτικό υλικό, τιμές από 15 ευρώ.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού, Διδακτορικούς

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

9 χρόνια εμπειρία, πολλές επιτυχίες σε πτυχία, λογικές σε σχέση με την ποιότητα του μαθήματος και την εμπειρία τιμές, συστάσεις, κοινότητα μαθητών

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 15ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο: 

Σ.Δ.

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;