ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΙΩΤΗ

Είμαι: 

Φοιτητής

Ηλικία: 

έως 30 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Τελειόφοιτη Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών με πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,Γυμανσίου ,Λυκείου για όλα τα επίπεδα.

Απευθύνομαι σε: 

Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

Στόχος της διδασκαλίας που ακολουθώ σε κάθε μάθημα είναι να αφυπνίσω κάθε χάρισμα και ταλέντο που μπορεί να κρύβει ο κάθε μαθητής/ρια. Μαθαίνοντας καινούριες θεματικές σε κάθε μάθημα,ο/η μαθητής/ρια αναπτύσσει όλο και περισσότερες δεξιότητες. Στόχος μου είναι η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μέσω μεθόδων και πρακτικών που προτείνονται από το τομέα της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης, διατηρώντας πάντα το ενδιαφέρον του παιδιού , κάνοντας το μάθημα ενδιαφέρον και όχι βαρετό.
Η πρώτη προσέγγιση ώστε να μπορέσω να καταλάβω τις ανάγκες του κάθε μαθητή μου είναι ο διάλογος. Η επικοινωνία, αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης μαθητή-καθηγητή είναι η πιο σημαντική. Αφού, λοιπόν έχουμε συζητήσει με τον μαθητή τις ανάγκες του, τις δυσκολίες του σχετικά με το μάθημα, τότε πάντα με βάση τη συζήτηση και τον διάλογο θα προσπαθήσουμε μαζί με τον μαθητή να ανακαλύψουμε από κοινού πώς θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες.
Παρέχω υλικό διδασκαλίας, καθώς και φωτοτυπίες.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Πρόσθετα: 

  • Προσωπικές σημειώσεις
  • Διδασκαλία σε group
  • Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ονοματεπώνυμο: 

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΙΩΤΗ
Ιδιαίτερα Μαθήματα ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΙΩΤΗ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;