Σοφία

Είμαι: 

Πτυχιούχος

Μαθήματα που παραδίδω: 

Φιλόλογος- κοπέλα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και λυκείου (λογοτεχνία, λατινικά,έκθεση, αρχαία-γνωστό).

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Σοφία

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;