Σπηλιώτης Παναγιώτης

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Μαθήματα που παραδίδω: 

Μαθηματικός MSc
(Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα θεωρητικά μαθηματικά - Ε.Κ.Π.Α.)

Παραδίδονται μαθήματα μαθηματικών σε φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι (Ανάλυση μίας μεταβλητής,ανάλυση πολλών μεταβλητών,πραγματική ανάλυση,μιγαδική ανάλυση,γραμμική άλγεβρα,βασική άλγεβρα,θεωρία ομάδων,διαφορική γεωμετρία,διαφορικές εξισώσεις,αναλυτική γεωμετρία,θεωρία αριθμών,αριθμητική ανάλυση,στατιστική,πιθανότητες).

Υπεύθυνη προετοιμασία κιεξασφαλισμένη επιτυχία! Επίσης,αναλαμβάνονται πακέτα ασκήσεων.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

- Διδακτική Εμπειρία -
Ιδιαίτερα μαθήματα, από το 2003, σε:
(α) φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
(β) μαθητές όλων των επιπέδων

Επιπρόσθετα, ήθελα να σας αναφέρω πως αγαπώ ιδιαιτέρως την διδασκαλία κι για αυτόν τον λόγο προσαρμόζομαι εύκολα στις ανάγκες του κάθε φοιτητή.

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Όχι

Ονοματεπώνυμο: 

Σπηλιώτης Παναγιώτης

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;