ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Μαθήματα που παραδίδω: 

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα μηχανολογικής κατεύθυνσης
(αντοχη υλικών-στατική-μηχανική-δυναμική-θερμοδυναμική-
Μ.Ε.Κ.-μετάδοση Q-στοιχεία μηχανών-ρευστομηχανική-μαθηματικά και
άλλα μαθήματα ειδικότητας) σε φοιτητές ΕΑΠ-ΕΠΑΛ- ΤΕΙ-ΑΕΙ
από έμπειρο μεταπτυχιακού επιπέδου μηχανολόγο μηχανικό .
Αναλαμβάνεται και η υποστήριξη φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών.
Φροντιστηριακή εμπειρία ετών - δυνατότητα τμημάτων έως 5 ατόμων.

Απευθύνομαι σε: 

Μαθητές Λυκείου, Φοιτητές

Γιατί κάποιος να με προτιμήσει: 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 10ευρώ/ώρα
Παραδίδω μαθήματα σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Προσφορά: 

10% Έκπτωση

Ονοματεπώνυμο: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;