Στέλιος

Είμαι: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Ηλικία: 

έως 40 ετών

Ίδρυμα Σπουδών: 

Πανεπιστήμιο Ευρώπης

Μαθήματα που παραδίδω: 

Κάτοχος MSc και πιστοποιητικού Δ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτυχών στις εξετάσεις του CFA level 2, παραδίδω μαθήματα χρηματοοικονομικών ή λογιστικής για οποιοδήποτε τμήμα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου.

Απευθύνομαι σε: 

Φοιτητές, Φοιτητές Μεταπτυχιακού

Μαθήματα μέσω SKYPE: 

Παραδίδω και μέσω SKYPE.

Εάν ναι, ποια είναι η τιμή ανά ώρα;: 

με 25ευρώ/ώρα

Πρόσθετα: 

  • Εκπόνηση εργασιών

Ονοματεπώνυμο: 

Στέλιος

Σχετικοί καθηγητές

Ποιά είναι η γνώμη σας για αυτόν τον καθηγητή;